Metode

Vores arbejdsmetode bygger på evidensbaseret viden om menneskers adfærd i det byggede miljø.  Forskningen er fundamentet for alle vores løsningsforslag. Derudover analyserer vi grundigt hver enkel opgave ved at stille åbne spørgsmål til opdragsgiver og udforske de bedste løsningsmuligheder. 

Ved større opgaver indsamler vi både kvalitativ og kvantitav data, som vi sammenholder med forskningen for at opbygge et solidt beslutningsgrundlag for opgaveløsningen. 

Vi prioriterer en åben og ærlig dialog i processen, og inddrager ofte håndværkerne tidligt i processen for at gøre projektet så bygbart som muligt.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et væsentligt parameter i vores arbejde. Og vi arbejder ikke kun med bæredygtige byggematerialer og inventar, men også med det sociale og psykologiske aspekt af bæredygtighed. Fordi det betyder meget for vores krop og sind, hvordan de sociale relationer fungerer i et rum og hvordan vores psyke påvirkes af materialer og sanselige indtryk.

Together Architecture Metode
Together Architecture Metode
Indretning for
det hele menneske
Smk
Inspirationsbillede
Sanselige materialer

Vil du vide mere om Adfærdsarkitektur?

Adfærd og rum hænger sammen. Det har en betydning, hvor baren står i restauranten eller, 
hvor kaffeautomaten er placeret i virksomheden. 

Med adfærdsarkitektur formgiver vi bevidst rum efter den adfærd, vi gerne vil fremme og de oplevelser, vi vil skabe. Vi påvirker menneskets oplevelse og adfærd med sanselige indtryk,
der kommer gennem materialevalg og udformningen af rummet.
 

Det er vigtigt, at omgivelserne er æstetiske, har et godt indeklima og understøtter det sociale fællesskab. Derfor designer vi med udgangspunkt i evidensbaseret viden om menneskets krop
og psyke.
 

Mange af os er til daglig omgivet af skærme, og vores nervesystem tørster efter sanselige oplevelser og berøring af naturlige materialer. Sanselige oplevelser er med til at mindske stress og gøre de rum, vi bruger mange timer i, attraktive. Og hvem vil ikke gerne have medarbejdere der trives, eller ikke bare have et hus, men et hjem? 

Vores tilgang til Adfærdsarkitektur er med udgangspunkt i det hele menneske. Det betyder, at vi designer rummene, så du får størst mulig livskvalitet i dit hjem, på arbejdet eller i byen. Her er plads til at have en dårlig dag, være meget udadvendt eller have brug for stilhed. Altså et helt menneske med mange forskelligartede behov.