ByCopenhagen

Bycopenhagen.dk Branding for øllen “Copenhagen” til alders- og målgrupper, der ikke responderer på de gængse reklamekanaler. “byCopenhagen.dk” er en blog, der omhandler kultur, kunst, mode, fester og charmen ved København – og artiklerne var forfattet af byens it-kids. Frederikke Aagaard var redaktør. http://www.bycopenhagen.dk