DanishEnglish

Fisken

Projektet handler om at renovere et erhvervslokale på Ingerslevsgade i København.  Bygherre har erhvervet sig et lokale, der tidligere blev brugt som klublokale for Naverne i København. Alle overflader er blevet fornyet. Lokalet efterisoleret. Vægge nedbrudt, så der fremstår sammenhængende rum. Der har et bedre dagslys og en tættere sammenhæng med den hyggelig gård. Lokalet bruges af Foreningen FISKEN , der er en socialøkonomisk organisation. FISKEN tilbyder rådgivning, hjælp til uddannelse og fællesskab til særligt sårbare unge. Projektet er særligt meningsfuldt for os, da vi med vores viden om psykisk og social bæredygtighed kan hjælpe med at skabe trygge, fysiske rammer, der kan skabe grobund for nye, positive fællesskaber.
FISKEN

Renovering
Indretning