Vi er Together Architecture.
Vi designer adfærdsarkitektur til erhverv samt private boligejere og er formidlere af arkitektfaglig viden.

Vi forbedrer livskvalitet.

Som specialister i adfærdsarkitektur, er vi meget passionerede omkring at forbedre din livskvalitet.
Det gør vi ved at forbedre de fysiske rum, som vi hver dag opholder os i. Det handler om sanselige materialer og sammenhæng mellem aktiviteter og funktion.
Vores arbejdsfelt er indretning og renovering af erhverv og private boliger og så formidler vi viden om adfærdsarkitektur og design gennem udstillingskuratering og -design, i TV som eksperter eller værter og som moderatorer for debatter ved faglige arrangementer.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et fundament for vores arbejde. Og vi arbejder både med social, psykisk og fysisk bæredygtighed.

Social og psykisk bæredygtighed er en væsentlig del af en moderne bæredygtighedsstrategi, og kan være med til at sikre successen i et projekt. Fysisk bæredygtighed er en grundlæggende præmis, og vi sikrer bevidste valg i forhold til materialevalg, holdbarhed og funktionskrav.

Erhverv

I dag er arbejde ikke et sted men en aktivitet. Fleksibilitet og variation er nogle af kodeordene for det moderne arbejdsliv. Den 8-timers arbejdsdag fra kl. 8-16 er ved at blive ændret til, at vi arbejder hvor som helst og når som helst. Det stiller nogle helt konkrete krav til virksomhedens kontorer. Der er måske penge at spare på kontorleje og drift, men det er også nødvendigt at tilbyde medarbejderne et sted at være, der understøtter virksomhedens kultur og strategi. 

Vi arbejder med kontorindretning og adfærdsforandring ud fra evidensbaseret viden om, hvordan vi kan øge menneskets trivsel og produktivitet på arbejdet. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds strategi og værdier, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem det strategiske og, hvordan virksomheden opleves indadtil og udadtil.

Arbejdsproces

Mål
I fællesskab opsætter vi målsætninger for projektet samt definerer projektets organisering og tidshorisont.

Analyse
På baggrund af virksomhedens data, analyserer vi behov og ønsker til kontorindretningen. Data kan være både kvantitative og kvalitative data – dette afgøres fra virksomhed til virksomhed. Men det er vigtigt at data om kultur, strategi og værdier medtages i analysen, så vi sikrer, at der bliver sammenhæng mellem indretning og strategi.

Koncept
Med udgangspunkt i konklusionen fra analysen udvikles et unikt koncept til virksomheden. Konceptet indeholder designparametre, materialemix samt møbeltyper til indretningen.

Projektering
Konceptet konkretiseres med oplæg til inventar, overflader på vægge, gulve og lofter samt detaljeret planløsning og belysningsplan.

Udbud og Indkøb
Her fastlægges udbudsstrategien, og udbud udsendes til leverandørerne. På baggrund af udbud forhandles med leverandører og det endelige indkøb foretages.

Indflytning
Together Architecture er til stede ved indflytningen og sørger for at kvalitetssikre indkøbte produkter og placering af inventar.

Evaluering
Projektet evalueres ca. 100 dage efter indflytning og eventuelle justeringer foretages.

Privat

En bolig er ikke nødvendigvis et hjem. Et hjem udgøres af en lang række personlige historier, og dem kan vi hjælpe med at finde frem ved at vælge de rigtige møbler, lamper, gulve og gardiner.  

Der findes mange bæredygtige møbler, som du med fordel kan vælge til dit hjem og på den måde undgå afgasninger og andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i møbler. 

Du opholder dig 80-90% af dit liv inden døre, så derfor har indeklimaet en kæmpestor betydning for dit velvære. 

Vi analyserer din bolig, og arbejder med planløsningen, så du får det bedste ud af kvadratmetrene, og så det passer til lige præcis det liv, du gerne vil leve i dit hjem. 

Vi tilbyder rådgivning på flere forskellige måder. Hvis du skal bygge om eller bygge nyt, kan vi hjælpe dig med at forberede dig, så du får det bedst mulige ud af dine penge.

Vi hjælper også med at projektere renoveringen, tage kontakt til myndighederne, forhandle med entreprenøren og føre tilsyn med byggeprocessen. 

Rådgivning

Vi kan hjælpe dig med:

  • Indretning
  • Farvesætning
  • Valg af møbler og gardiner
  • Valg af belysning
  • Renovering
  • Overvejelser inden du bygger hus

Køb et klippekort med 10 timer. Hvis du skal flytte, og gerne vil være sikker på, at dit nye hjem bliver mest muligt optimalt, kan du købe et klippekort med rådgivning i 10 timer.

Bestil en workshop på 3 timer
Hvis du selv har idéer til farvesætning og møblering, og gerne vil have kvalificering af idéerne, kan du købe en workshop. Det består i 3 timers rådgivning, hvor vi kommer ud til dig og på stedet taler løsninger og muligheder igennem.

Få rådgivning fra A-Z
Hvis du vil have fuld rådgivning fra A-Z, hvor vi hjælper med at indrette hele eller dele af dit hjem, så ring til os og vi udarbejder et fastpristilbud til dig.

 

Faglig formidling

Fagligt stof kræver god formidling. Vi kan hjælpe dig med at formidle viden om arkitektur og design i øjenhøjde, så det bliver let tilgængeligt for målgruppen. Vi kommunikerer, så det går i maven, fordi vi ved, at der opstår et langt større engagement hos målgruppen.

Skal du lave en konference eller et fagligt arrangement har vi stor erfaring i at sætte en god formidlingsramme for arrangementet ved at have rollen som vært og moderere debatter, oplæg og paneldiskussioner.
Ligeledes på TV formidler vi klart og autentisk enten som vært eller som ekspert.

Inspiration og ny viden kan give din virksomhed nye indsigter i markedet og være til gavn for salgsstrategien eller produktudviklingen. Vi tilbyder inspirationsoplæg målrettet jeres virksomhed, der adresserer for eksempel relevante trends, ny viden indenfor arbejdspladsdesign eller andre emner, der er relevante for jer. Og vi udvikler også foredrag, der går dybere ned i de enkelte emner, og kan være led i en længere foredragsrække.

 

Visuel formidling

Vi er erfarne udstillingsdesignere og kuratorer, og har formidlet klart og konceptuelt for både Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Det Danske Kulturinstitut. Både i forhold til udstillingsarkitektur, indhold og vinkling af udstillinger samt markedsføring og presse.

Skal din virksomhed brandes på en messe eller udstilling, har vi stor erfaring med smukke og involverende udstillinger, der tapper ind i din virksomheds DNA og brander virksomheden på bedst mulig måde.

Når vi opstarter et formidlingsprojekt, begynder vi altid med at afklare målsætningerne og målgruppen. Derefter går vi til udviklingen af det konkrete projekt.