Interview med Pernille Garde Abildgaard

Hos Together Architecture arbejder vi med, hvordan man som virksomhed kan optimere sine kvadratmeter for at skabe de bedste rammer for produktivitet, sociale relationer og mentalt velvære.  Men vi er også interesserede i, hvordan arbejdstider og -strukturer påvirker virksomheder. Derfor har vi haft fornøjelsen af at tale med Pernille Garde Abildgaard, der er forfatter, foredragsholder og rådgiver virksomheder og organisationer i implementeringen af en fire dages arbejdsuge. Vi har taget en snak om hendes virksomhed, de positive effekter af en kortere arbejdsuge, og hvordan man som virksomhed implementerer denne på bedste vis. 

Kan du fortælle lidt om dig selv?

Jeg er oprindelig journalist, men har været selvstændig de sidste 10 år. Jeg har altid interesseret mig for arbejdsglæde, og har de seneste år udgivet tre bøger indenfor emnet. 

Jo ældre jeg er blevet, desto mere er jeg begyndt at interessere mig for tid. Det er som om, at hvis ikke vi tager kontrollen over vores egen tid, så flyver den ud mellem hænderne på os. Det er også derfor, at jeg valgt, at mit firma skal hedde ‘TAKE BACK TIME’, da jeg mener, at vi skal tage tiden tilbage. Vi skal ikke tillade, at den hele tiden bliver tyvstjålet af store virksomheder, der tjener mange penge på at fange vores opmærksomhed. Tid er vigtig, da det er vores mest begrænsede ressource. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Vi er her kun x antal dage i livet, og de dage skal vi bruge fornuftigt. Vi skal bruge dem på det, der gør dagene spændende. Såsom høj faglighed, samt at styrke og vedligeholde de relationer, der gør os glade. Det vigtigt, at vi er bevidste om, at vi bruger tiden rigtigt.  

Kan du fortælle lidt om din virksomhed TAKE BACK TIME?

Hos TAKE BACK TIME hjælper virksomheder med at konvertere fra en 5 dages arbejdsuge til 4-dages arbejdsuge. Men vi hjælper også bare almindelige virksomheder med at arbejde smartere, opnå højere fokus og få større arbejdsglæde. Vi har i dag hjulpet mere end 40 virksomheder med at konvertere til en 4-dages arbejdsuge. 

Hvordan fungerer en 4-dages arbejdsuge?

En 4-dages arbejdsuge er en arbejdsuge på nedsat tid men til samme løn og med højere eller samme produktivitet. Det vil sige, at nogle virksomheder kan nå helt ned på 30 timer, hvor man skærer en hel dag fra. Andre virksomheder lander på 32, 34, eller 36 timer. Men det afhænger lidt af, hvilken sektor vi har med at gøre. 

Hvorfor fungerer det særligt godt?

Grunden til at en 4-dages arbejdsuge fungerer så godt, er fordi at der kommer en række fordele, som både kommer arbejdsgiver og arbejdstager til gode. Vi har observeret, at øget arbejdsglæde går hånd i hånd med øget produktivitet. Ved at implementere en kortere arbejdsuge øger man arbejdsglæden og dermed også produktiviteten. Vi ser, at medarbejderne når mere på fire dage, end de før gjorde på fem dage. Den øgede arbejdsglæde gør det også nemmere for virksomheden at rekruttere, tilknytte og fastholde deres medarbejdere. Derudover ser vi, at medarbejderne bruger den ekstra fridag til at dygtiggøre sig, og derved øge deres kompetenceudvikling. Vi ser også en stigning i frivilligt arbejde, hvilket kan ses som en styrkelse af civilsamfundet. Et andet argument for at implementere en kortere arbejdsuge er af et miljømæssigt hensyn, da man opnår en energibesparelse. Både i form af at virksomheden lukker ned en hel dag om ugen, men også fordi de giver færre transportomkostninger for medarbejderne. Generelt ser vi en bedre work-life balance og en bedre bundlinje. Jeg har endnu ikke set en virksomhed, der har indført en fire dages arbejdsuge, som har mistet penge på det. Efter pandemien har vi fået nye indsigter i det at arbejde færre timer, arbejde hjemme og betydningen af arbejdsglæde. Vi er derudover blevet bevidste om forstyrrelser, og hvilke opgaver der skal løses på et kollektivt plan. Vi ser, at en kortere arbejdsuge omfavner strukturelle og kollektive løsninger i forhold til at finde metoder, der gør os alle sammen mere effektive og gladere på arbejde. 

Derudover ser vi også, at processen mod en fire dages arbejdsuge bliver den største og bedste teambuilding-øvelse for virksomhederne. Det er jo selvfølgelig fordi, at når vi konvertere til en fire dages arbejdsuge, så tvinger vi hinanden til at tage stilling til, hvad giver værdi, hvilke opgaver, der fungerer særligt godt, og hvordan vi undgår tidsspild. Der er en hel masse ting, der gør at konverteringen til en fire dages arbejdsuge skaber en helt ny kultur, og en sundere kultur på de arbejdspladser, som indfører det. 

Kan du forklare, hvordan en 4-dages arbejdsuge kan øge ligestilling og løse klimaproblemer? 

Lige nu ser vi, at der er flere virksomheder, der implementerer en kortere arbejdsuge af hensyn til klimaet og den grønne omstilling. Det er ofte produktionsvirksomheder. Ved kun at arbejde fra mandag til torsdag kan virksomheden lukke helt ned for produktionen fra fredag til søndag og derved spare både på energien og transportomkostningerne. Hvad angår ligestillingen, så kan vi se, at en 4 dages arbejdsuge frigiver tid til at håndtere personlige ansvarsområder såsom børnepasning og huslige pligter. En kortere arbejdsuge øger derfor fleksibiliteten mellem kønnene, og kan også være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads for kvinder. 

Kan alle virksomheder have gavn af at implementere en 4-dages arbejdsuge? 

Det afhænger lidt af virksomhedens forretningsmodel. Men generelt vil jeg sige at de fleste virksomheder vil have gavn af at konvertere til en fire dages arbejdsuge. 

Det første jeg altid spørger om, når en virksomhed kommer til mig, det er hvorfor de gerne vil implementere en fire dages arbejdsuge. Hvis alting fungerer godt, hvis ikke de har problemer med rekruttering, hvis ikke de har problemer med mental nedslidning, hvis ikke de har problemer i det hele taget og slås med, så er det jo en stor ting at gå i gang med, hvor der ikke er nogle problemer, der skal løses. På en eller anden måde, så skal man jo italesætte, hvad er det for et problem man gerne vil løse. I 90% af tilfældene af de virksomheder, der henvender sig til mig, så handler det om rekruttering. Nogle gange handler det også om at højne trivslen og arbejdsglæden. Men rekruttering er det helt store problem.  

Hvordan kan man nå 5 dages arbejde på blot 4 dage?

Det kan man, fordi man arbejder smartere. Man kan ikke blive ved med at arbejde den måde man gør nu, og så bare gå ned på en fire dages arbejdsuge. Vi bliver nødt til at se på, hvad  det er for nogle tidsrøvere, der ligger og lurer. De tre mest gængse tidsrøvere er: forstyrrelser, afbrydelser, og møder. Vi bruger simpelthen for lang tid på vores mails og møder. Det vi hjælper virksomhederne med er at skabe værktøjer til at bekæmpe de her tidsrøvere, og til at blive bevidste om, hvad der skaber værdi. Det handler om, at gøre de timer vi arbejder så produktive og værdiskabende som muligt, og så gå hjem og sørge for, at restituere og reflektere, fordi det styrker vores kognitive kapacitet. Jo højere vores kognitive kapacitet er, desto mere vil vi kunne nå på kortere tid. 

Tror du, at vi i fremtiden kommer til at se flere virksomheder, der implementere  kortere arbejdsuger?
Oh yes, det er helt sikkert. Jeg konverterer selv to til tre virksomheder om måneden, men i den her måned har jeg faktisk konverteret to virksomheder om ugen. Vi har travlt, og det er der god grund til. Flere virksomheder kan se potentialet i at implementere en kortere arbejdsuge på grund af de positive resultater. 4-dages ugen vil ikke være den eneste model i fremtiden, men det vil være grundmodellen for de fleste virksomheder inden for de næste 15-20 år. 

Skriv eller ring til os i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan optimere dine kvadratmeter. 

Kontakt

Frederikke Aagaard
Email: faa@togetherarchitecture.com
Telefon: +45 28 47 85 45

Anne Marie Tommerup
Email: amt@togetherarchitecture.com
Telefon: +45 42 77 01 93

 

Scroll to Top