Vores tilgang

Together Architecture tilgang til deres arbejde

TOGETHER Architecture er en arkitektvirksomhed, der skaber markante resultater for mennesker gennem adfærdsarkitektur. Vi arbejder i en unik partnerbaseret samarbejdsform og sidder typisk ikke overfor vores kunder, men ved siden af. Vi er voldsomt optaget af fremtidens arbejdsliv, og eksperimenterer i samarbejdsformer som sprint og dedikeret fordybelsestid. 

Vi er et erfarent team, der kan tilbyde en sikker proces i ethvert projekt. Som organisation er vi mindre og agil, og sammensætter altid det mest relevante team til den enkelte opgave. Vi er drevet af slutbrugerens oplevelse, og af at kundens strategiske ambitioner bliver realiseret.

Arkitektur er til mennesker og skal derfor komme mennesket i møde. Det kan kun lade sig gøre ved at lytte, spørge og udfordre. Det gør vi derfor hver gang for at skabe det optimale fundament for samarbejdet. 

Vi prioriterer at være helt tydelige på de målsætninger, der skal realiseres – forud for økonomi. Alle vores løsninger rammer mennesker og ved at skabe ændringer i brugerens fysiske rammer og arbejdsprocesser, etablerer vi grundlaget for den ønskede adfærd.

Vi indtænker bæredygtighed i alt, hvad vi laver. Vi ejer en stor indsigt og kan inspirere på det niveau, der ønskes. Vi foreslår miljøbevidste valg og har et omfattende materialebibliotek, der kan inspirere og indfri virksomhedens ambition.

Bæredygtighed

Together Architecture om bæredygtighed

Hos Together Architecture ser vi på bæredygtighed fra tre vinkler: en miljømæssig, en social samt en psykisk vinkel, der alle tre er væsentlige parametre i vores daglige arbejde og projekter. Både i vores egen virksomhed og i de opgaver, vi udfører for vores kunder.

Vi bruger vores viden om miljømæssigt bæredygtige materialer til at holde et stærkt fokus på miljømæssige aftryk fra møbler og andet inventar, som vi anvender i vores projekter. Vi afsøger derfor altid mulighederne for genanvendelse og upcycling til at skabe opmærksomhed om et anderledes mindset og nyt syn på æstetik. Det gør vi bl.a. ved at genbruge mest muligt af eksisterende produkter og arbejder med Svanemærket, EU Ecolabel og B-Corp mm. Det er vigtigt både for fremtiden og for virksomhedernes ESG-afrapportering.

Vores interne fokus på social bæredygtighed kommer bl.a. til udtryk i fleksible arbejdsforhold for egne medarbejdere og vores praktikanters uddannelsesforløb. I projekter støtter vi os til videnskaben og bruger adfærdsarkitektur til at fremme adfærd, trivsel og sundhed hos vores kunder. Erfaringen viser, at det fremmer både fastholdelse og rekruttering af personale, når omgivelserne er behagelige og trygge at opholde sig i. Samtidig afspejler det sig positivt i virksomhedernes økonomi og produktivitet.

Vi ved, hvor meget det betyder for vores krop og sind, at fællesskaber og sociale relationer fungerer i et rum på lige fod med de sanselige indtryk, som selve rummet giver. Derfor fokuserer vi i tæt relation til social bæredygtighed også på psykiske gevinster ved at skabe sanselige elementer i arbejdsmiljøet, der tilgodeser individuelle behov og understøtter medarbejdernes mentale helbred og trivsel. Igen med positiv effekt på produktivitet, økonomi og det overordnede arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at der bliver gjort en større indsats for at reducere CO2-udledningen ved nybyggeri og fremme den grønne omstilling. Derfor støtter vi, som en del af vores engagement inden for bæredygtighed, op om initiativet Reduction Roadmap.

Vil du vide mere om Adfærdsarkitektur?

Adfærd og rum hænger sammen. Det har en betydning, hvor baren står i restauranten eller, hvor kaffeautomaten er placeret i virksomheden.

Med adfærdsarkitektur formgiver vi bevidst rum efter den adfærd, vi gerne vil fremme og de oplevelser, vi vil skabe. Vi påvirker menneskets oplevelse og adfærd med sanselige indtryk, der kommer gennem materialevalg og udformningen af rummet.

Det er vigtigt, at omgivelserne er æstetiske, har et godt indeklima og understøtter det sociale fællesskab. Derfor designer vi med udgangspunkt i evidensbaseret viden om menneskets krop og psyke.

Mange af os er til daglig omgivet af skærme, og vores nervesystem tørster efter sanselige oplevelser og berøring af naturlige materialer. Sanselige oplevelser er med til at mindske stress og gøre de rum, vi bruger mange timer i, attraktive. Og hvem vil ikke gerne have medarbejdere der trives, eller ikke bare have et hus, men et hjem?

Vores tilgang til adfærdsarkitektur er med udgangspunkt i det hele menneske. Det betyder, at vi designer rummene, så du får størst mulig livskvalitet i dit hjem, på arbejdet eller i byen. Her er plads til at have en dårlig dag, være meget udadvendt eller have brug for stilhed. Altså et helt menneske med mange forskelligartede behov.

Scroll to Top