Indretning af 2099 kvm for Hjerteforeningen

HJERTEFORENINGEN

Hjerteforeningen har for 3 år siden indført en ny tillidsbaseret ledelsesstil og opstartet et omfattende arbejdslivseksperiment. Dette arbejdslivseksperiment har resulteret i et ønske om at skabe et hybridt arbejdsliv, hvor arbejdet hjemme og arbejdet på kontoret kombineres. Det er efterfølgende blevet tydeligt, at den fysiske indretning i Hjerteforeningens hovedkontor ikke længere afspejler organisationen. Surveys viser, at kontoret inviterer til en lav grad af samarbejde og nytænkning. Hvilket passer dårligt med strategien om at være en moderne og professionel NGO. Det giver risiko for medarbejderafgang, manglende trivsel og muligt produktionstab.

Ambitionen for dette projekt er derfor varigt at forbedre indretningen, så der er sammenhæng mellem den fysiske indretning på hovedkontoret og den udpegede strategi.

Hjemmearbejde 2,3 dage om ugen

Surveys viser, at medarbejderne ønsker at arbejde hjemme i gennemsnit 2,3 dage om ugen. Det hybride arbejdsliv resulterer i, at formålet med at tage på kontoret i ændrer sig. Nu skal de fysiske rammer på kontoret tilbyde grobund for fællesskab og samarbejde og i mindre grad fordybelsesmuligheder og alenearbejde, som bedre kan foregå på hjemmearbejdspladsen.

Optimeret brug af m2

For at sikre, at der ikke er spildte m2, for eksempel en dårlig udnyttelse af kantinekvadratmetre, organiseres kontoret i hjemmeområder med tilgang til supporterende fællesfunktioner. Der skæres ned på antallet af skriveborde, og vi etablerer en café, der er hjertet med plads til fællesaktiviteter, uformelle møder og samarbejde. Dette sociale omdrejningspunkt er et vigtigt samlingspunkt i organisationen og understøtter ønsket om fællesskab. Organiseringen gør også, at medarbejderne bevæger sig mere rundt på lokationen, så der opstår flere tilfældige møder, der giver mere vidensdeling.

Adfærdsændringer

De tre største forandringer medarbejderne tillægger sig, er delingen mellem hjemmearbejde og arbejde på kontoret, bevægelsen i dagligdagen på kontoret for at gå fra én aktivitet til den næste samt planlægningen af dagen, så medarbejderen er bevidst om, hvilke aktiviteter hun vil gennemføre.

Bedre fysiske rammer giver bedre arbejdsliv

Vi foretager en baseline måling inden ombygningen og gentager målingen efter indflytning. Resultaterne viser, en væsentlig forbedring på samtlige målepunkter. I baseline målingen lå scoringerne mellem 5 og 6 point ud af 10. I eftermålingen er scoringerne rykket op mellem 8 og 9 point ud af 10. For eksempel er spørgsmålet: Jeg oplever, at Hjerteforeningens fysiske indretning inviterer til innovation og nytænkning rykket fra 5,6 point til 8,2 point ud af 10.

Interessant er også de kvantitative kommentarer om effekten af den nye indretning. Blandt andet siger en medarbejder:  ”Det nye arbejdsmiljø betyder for mig, at der er en sammenhæng mellem hvordan jeg oplever vores fortælling om vores organisation, og hvordan den rent faktisk ser ud. Jeg synes, den nye indretning er modig, menneskelig og virkelig understøtter vores behov.”

HJERTEFORENINGEN