Hjerteforeningen

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen har for 4 år siden indført en ny tillidsbaseret ledelsesstil og opstartet et omfattende arbejdslivseksperiment. Dette arbejdslivseksperiment har resulteret i et ønske om at skabe et hybridt arbejdsliv, hvor arbejdet hjemme og arbejdet på kontoret kombineres. Det er efterfølgende blevet tydeligt, at den fysiske indretning i Hjerteforeningens hovedkontor ikke længere afspejlede organisationen. Surveys viste, at kontoret i en lav grad inviterede til samarbejde og nytænkning. Hvilket passede dårligt med strategien om at være en moderne og professionel NGO. Det gav risiko for medarbejderafgang, manglende trivsel og muligt produktionstab.

Ambitionen for vores samarbejde med Hjerteforeningen var derfor en varig forbedring af indretningen, så der kom sammenhæng mellem den fysiske indretning på hovedkontoret og den udpegede strategi.

HJEMMEARBEJDE

I en survey viste det sig at medarbejderne ønskede at arbejde hjemme ca. 2 gange om ugen. Det hybride arbejdsliv resulterer i, at formålet med at tage på kontoret ændrer sig. Derfor har vi skabt nogle fysiske rammer, der lægger op til samarbejde og fællesskab og i mindre grad til fordybelse og arbejde alene. Det gøres i stedet for på hjemmearbejdspladsen. Den megen hjemmearbejde har gjort, at vi har skåret i antallet af skriveborde og fået nye muligheder at bruge kvadratmeterne på.

OPTIMERET BRUG AF M²

For at sikre, at der ikke er spildte m², på for eksempel en dårlig udnyttelse af kantinens kvadratmeter, har vi organiseret kontoret i “hjemmeområder” og flexible pladser og andre supporterende fællesfunktioner. I køkkenet har vi etableret en café som det sociale omdrejningspunkt og frokoststue med plads til fællesaktiviteter, uformelle møder og samarbejde. Organiseringen gør også, at medarbejderne bevæger sig mere rundt på lokationen, så der opstår flere tilfældige møder, der giver mere vidensdeling.

ADFÆRDSÆNDRINGER

De tre største forandringer medarbejderne tillægger sig, er delingen mellem hjemmearbejde og arbejde på kontoret, bevægelsen i dagligdagen på kontoret for at gå fra én aktivitet til den næste samt planlægningen af dagen, så medarbejderen er bevidst om, hvilke aktiviteter hun vil gennemføre.

BEDRE ARBEJDSLIV

Vi foretog en baseline måling inden ombygningen og gentog den efter indflytning. Resultaterne viser en væsentlig forbedring på samtlige målepunkter. I baseline målingen lå scoringerne mellem 5 og 6 point ud af 10. I eftermålingen er scoringerne rykket op mellem 8 og 9 point ud af 10. For eksempel er spørgsmålet: Jeg oplever, at Hjerteforeningens fysiske indretning inviterer til innovation og nytænkning rykket fra 5,6 point til 8,2 point ud af 10.

Interessant er også de kvantitative kommentarer om effekten af den nye indretning.

Erhvervsindretning for Hjerteforeningen

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens værdier er nu blevet tydeligere i vores indretning. Vi er glade for at vise vores lokaler frem i rekrutteringsprocesser, og oplever at vores fysiske rammer tiltrækker flere talenter.

– Stine McBean Larsen

Det nye arbejdsmiljø betyder for mig, at der er en sammenhæng mellem hvordan jeg oplever vores fortælling om vores organisation, og hvordan den rent faktisk ser ud. Jeg synes, den nye indretning er modig, menneskelig og virkelig understøtter vores behov.

Scroll to Top