Dansk energivirksomhed

Dansk energivirksomhed

Hvordan skaber vi et aktivt og levende centrum for virksomhedens mange forskellige medarbejdere, der både giver medarbejderne energi samt bidrager til øget produktivitet gennem flere sociale møder og bedre samarbejde?

Dette er opgaven vi bliver stillet af en af Danmarks største energivirksomheder. Virksomheden har udviklet et nyt arbejdspladskoncept, der nu skal have et fysisk liv i et pilotprojekt på virksomhedens hovedkontor.
 
Vi tager fat på det centrale punkt på lokationen, nemlig den store bygning i 3 etager, der blandt andet indeholder kantinen. Vi foreslår at gøre bygningen til et møde-hub for at aktivere de døde, dyre kvadratmetre i langt højere grad end i dag. Møde-hubbben skal danne fundament for både formelle og uformelle møder mellem ‘white collar’ og ‘blue collar’ medarbejdere og danne rammen for sociale arrangementer og daglige, sociale møder. Øgningen af de sociale møder er den bedste måde at forbedre samarbejdet og øge produktiviteten.
 

5 RUMTYPER OG EN STAY CASE

Med udgangspunkt i ønsket om forbedret samarbejde og øget produktivitet udvikler vi 5 rumtyper, der kan implementeres på hovedkontoret men også med fordel lokaliseres og implementeres på virksomhedens andre internationale lokationer.  Den store Stay Case har en central funktion på hovedkontoret som mødested for medarbejderne. Samtidig giver den en bedre mulighed for cirkulation i bygningen, da den letter adgangen mellem etagerne og ned til caféen og forbedrer akustikken i det store tidligere kantinerum.

Resultatet af pilotprojektet er en forbedring af sammenhængskraften i virksomheden og derved øget produktivitet samt en optimeret brug af dyre kvadratmetre. 

Pilotprojekt for dansk energivirksomhed

Scroll to Top