Tilbage til fællesskabet

Det er ikke længe siden, at de sidste corona-restriktioner blev ophævet. Nu er alting så småt tilbage til den normal, som vi engang kendte til – men noget er forandret.

Restriktionerne betød for nogen mere ro, mens det for andre blev en frarøvelse af det sociale liv og fællesskabet. Med hjemsendelse og hybrid-arbejde blev vores måde at tænke arbejde, fællesskab og socialt samvær ændret. Under krisen holdte vi afstand, både til hinanden men også til os selv. Vi fik mulighed for at se os selv udefra, mulighed for at gentænke vores behov, og mulighed for at gøre mere på egne præmisser. Under nedlukningen var vi os selv nærmest. Nu er det blevet tid til, at vi skal forholde os til noget andet end os selv og vores arbejdsopgaver – og det kan blive en vanskelig opgave, når man er ude af social form. På arbejdspladser og i organisationer landet over, står ledere lige nu overfor store udfordringer i at genstarte gruppen, fællesskabet og samarbejdet. Her kan en løsningen være at kigge på gruppens omgivelser og de individuelle behov. Er der behov for flere samlingspunkter eller stille og rolige zoner til fordybelse? Rummets funktion har en stor betydning, og ved at indrette efter adfærds arkitektoniske principper, kan man skabe en positiv forandring. Hvis en virksomhed ønsker, at dets medarbejdere får et bedre samarbejde er det vigtigt, at rummet og indretningen ligger op til det.

Bliv meget klogere på, hvordan rum kan være med til at fremme adfærd og forandring i din virksomhed. Kontakt os til en kaffe og en snak om adfærdsarkitektur.

portræt

 

 

Kontakt

Frederikke Aagaard
Email: faa@togetherarchitecture.com
Telefon: +45 28 47 85 45

Anne Marie Tommerup
Email: amt@togetherarchitecture.com
Telefon: +45 42 77 01 93

 

Scroll to Top