Faglig
Formidling
Faglig formidling

Fagligt stof kræver god formidling. Vi kan hjælpe dig med at formidle viden om arkitektur og design i øjenhøjde, så det bliver let tilgængeligt for målgruppen. Vi kommunikerer, så det går i maven, fordi vi ved, at der opstår et langt større engagement hos målgruppen. 

Skal du lave en konference eller et fagligt arrangement har vi stor erfaring i at sætte en god formidlingsramme for arrangementet ved at have rollen som vært og moderere debatter, oplæg og paneldiskussioner. 
Ligeledes på TV formidler vi klart og autentisk enten som vært eller som ekspert. 

 

Inspiration og ny viden kan give din virksomhed nye indsigter i markedet og være til gavn for salgsstrategien eller produktudviklingen. Vi tilbyder inspirationsoplæg målrettet jeres virksomhed, der adresserer for eksempel relevante trends, ny viden indenfor arbejdspladsdesign eller andre emner, der er relevante for jer. Og vi udvikler også foredrag, der går dybere ned i de enkelte emner, og kan være led i en længere foredragsrække. 

Visuel formidling

Vi er erfarne udstillingsdesignere og kuratorer, og har formidlet klart og konceptuelt for både Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Det Danske Kulturinstitut. Både i forhold til udstillingsarkitektur, indhold og vinkling af udstillinger samt markedsføring og presse.

Skal din virksomhed brandes på en messe eller udstilling,

har vi stor erfaring med smukke og involverende udstillinger, der tapper ind i din virksomheds DNA og brander virksomheden  på bedst mulig måde.

Når vi opstarter et formidlingsprojekt, begynder vi altid med at afklare målsætningerne og målgruppen. Derefter går vi til udviklingen af det konkrete projekt. 

Vi er Together Architecture.
Vi designer adfærdsarkitektur til Erhverv samt Private boligejere og er Formidlere af arkitektfaglig viden.

Formidling

Scroll to Top