Erhverv
Arbejdsprocess
Arbejdsproces

Mål
I fællesskab opsætter vi målsætninger for projektet samt definerer projektets organisering og tidshorisont.

Analyse
På baggrund af virksomhedens data, analyserer vi behov og ønsker til kontorindretningen. Data kan være både kvantitative og kvalitative data – dette afgøres fra virksomhed til virksomhed. Men det er vigtigt at data om kultur, strategi og værdier medtages i analysen, så vi sikrer, at der bliver sammenhæng mellem indretning og strategi.

Koncept
Med udgangspunkt i konklusionen fra analysen udvikles et unikt koncept til virksomheden. Konceptet indeholder designparametre, materialemix samt møbeltyper til indretningen.

Projektering
Konceptet konkretiseres med oplæg til inventar, overflader på vægge, gulve og lofter samt detaljeret planløsning og belysningsplan. 

Udbud og Indkøb
Her fastlægges udbudsstrategien, og udbud udsendes til leverandørerne. På baggrund af udbud forhandles med leverandører og det endelige indkøb foretages. 

Indflytning
Together Architecture er til stede ved indflytningen og sørger for at kvalitetssikre indkøbte produkter og placering af inventar. 

Evaluering 
Projektet evalueres ca. 100 dage efter indflytning og eventuelle justeringer foretages. 

Erhverv

I dag er arbejde ikke et sted men en aktivitet. Fleksibilitet og variation er nogle af kodeordene for det moderne arbejdsliv. Den 8-timers arbejdsdag fra kl. 8-16 er ved at blive ændret til, at vi arbejder hvor som helst og når som helst. Det stiller nogle helt konkrete krav til virksomhedens kontorer. Der er måske penge at spare på kontorleje og drift, men det er også nødvendigt at tilbyde medarbejderne et sted at være, der understøtter virksomhedens kultur og strategi.

Vi arbejder med kontorindretning og adfærdsforandring ud fra evidensbaseret viden om, hvordan vi kan øge menneskets trivsel og produktivitet på arbejdet. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds strategi og værdier, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem det strategiske og, hvordan virksomheden opleves indadtil og udadtil.

Vi er Together Architecture.
Vi designer adfærdsarkitektur til Erhverv samt Private boligejere og er Formidlere af arkitektfaglig viden.

Erhverv

Scroll to Top